W środę 23 marca 2022 r. w sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia w Łubianie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników projektu „Kaszubskie żagle wiedzy” realizowanego w partnerstwie Gminy Kościerzyna, Gminy Lipusz i Powiatu Kościerskiego. Projekt finansowany jest w 80% z funduszy europejskich.

Czytaj dalejProjekt „Kaszubskie żagle wiedzy” rozpoczyna zajęcia żeglarskie

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” rozpoczyna zajęcia żeglarskie

Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, kończy się 30.03.2022 r. Możliwość składania uwag do tego dokumentu mija 20.04.2022 r.

Czytaj dalejWyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grzybowo i Lizaki (części działek)

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Grzybowo i Lizaki (części działek)

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planują rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny). Przypominamy, że do 30 marca istnieje możliwość złożenia uwag dotyczących rozwiązań projektowych.

Czytaj dalejDo 30 marca można składać uwagi w kwestii przebudowy drogi Nowa Karczma-Kościerzyna

Do 30 marca można składać uwagi w kwestii przebudowy drogi Nowa Karczma-Kościerzyna

Zapraszamy mieszkańców gminy Kościerzyna na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku mieszkalnego, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, bud. C.

Czytaj dalejSpotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze

Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze

By usprawnić proces nadawania uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL, od dnia 25.03.2022 r. uruchomiony zostanie system zapisów interesantów na konkretny dzień i godzinę. W związku z tym nie będzie już obowiązywało pobieranie numerków na dany dzień w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Czytaj dalejNumer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України