W dniach 16-24 lipca w Krakowie odbywały się VIRTUS European Summer Games, w ramach których rozgrywane były Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród kilkuset zawodników z 18 krajów wystąpiło dwóch zawodników UKS Olimpijczyk Skorzewo

Czytaj dalejŁukasz Walczak Wicemistrzem Europy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Grzybowo, zapisaną w KW GD1E/00010595/1, ozn. nr 202/3 o pow. 0,03 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny infrastruktury technicznej - wodociągi, cena netto 19 089,00 zł. plus 4 390,47 zł. podatku VAT.

Czytaj dalejWykazanie nieruchomości do zbycia