Na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w dniu 18 stycznia 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościerzynie. Zebranie to zostało poprzedzone spotkaniem Prezydium, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Za Wysługę Lat”  dla 43 strażaków

Czytaj dalejZebranie sprawozdawcze Zarządu Związku OSP RP Gminy Kościerzyna

Zebranie sprawozdawcze Zarządu Związku OSP RP Gminy Kościerzyna