Firma geodezyjna GEOS od środy 29-04-2020r. będzie przeprowadzać pomiary topograficzne terenów przyległych do jeziora Hutowe. Na podstawie tych pomiarów będzie projektowana zastawka umożliwiająca regulację stanu rzędnej wody w jeziorze, pomiary w pasie ok. 100 m od granicy jeziora.

Czytaj dalej Informacja dla mieszkańców Sołectwa Niedamowo

Informujemy, iż od dnia 31 marca 2020 roku do wyczerpania środków zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna. Wysokość udzielonej…

Czytaj dalej Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Kościerzyna dla swoich mieszkańców przystąpiła do programu teleopieki. Jest to program zaadresowany do seniorów, osób wymagających opieki, osób chorych, które zamieszkują samotnie lub przez jakąś część dnia przebywają same…

Czytaj dalej Teleopieka w Gminie Kościerzyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przekazywanie kolejnej partii żywności dla potrzebujących pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Czytaj dalej Żywność dla potrzebujących

Od 04.05.2020 r. rozpocznie się nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeznaczy na ten cel 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej Pożyczka Płynnościowa – wsparcie dla firm dotkniętych skutkami SARS-CoV-2