Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2023. Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kościerzyna Nr XI/410/22 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Czytaj dalejOgłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

O tym, że współpraca buduje wiadomo powszechnie. Powiedzenie sprawdza się również w kwestii współdziałania samorządów, które wspólnymi siłami realizują inwestycje. Przykładem jest kooperacja gminy Kościerzyna z powiatem kościerskim. Tylko w zeszłym roku finansowy udział naszej gminy w drogowych inwestycjach powiatowych wyniósł ponad pół miliona złotych.

Czytaj dalejWspólne inwestycje drogowe powiatu kościerskiego i gminy Kościerzyna

Wspólne inwestycje drogowe powiatu kościerskiego i gminy Kościerzyna

Trzeci turniej V edycji Halowych Turniejów o Puchar Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ENERGA Griffin Cup wygrało AP Banino. W finale drużyna Macieja Osłowskiego pokonała 1:0 GTS Pruszcz Gdański prowadzony przez Krzysztofa Rusinka. Brąz wywalczyły Orły Tczew, które wygrały 4:1 z GAP Sparta Gdańsk.

Czytaj dalejENERGA Griffin Cup: AP Banino wygrało turniej dla rocznika 2012 w Wielkim Klinczu

ENERGA Griffin Cup: AP Banino wygrało turniej dla rocznika 2012 w Wielkim Klinczu

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Czytaj dalejDziałaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Zielenin, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, ozn. nr 90 o pow. 0,1015 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy (5R/9), cena wywoławcza brutto 15 000,00 zł. wadium 1 500,00 zł. postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej brutto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czytaj dalejOgłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości